Pray for the peace of Jerusalem

May they prosper who love you

- Psalm 122:6

מאי 24: שבועות

ההבטחה של אלוהים לברך את כל משפחות האדמה

בראשית יב 3

וְנִבְרְכוּ בְךָ, כֹּל מִשְׁפְּחֹת הָאֲדָמָה

אלוהים הבטיח לאברהם שדרך צאצאיו, כל משפחות האדמה יבורכו. ההבטחה הזאת התקיימה דרך הצאצא של יהודה בן יעקב – ישוע המשיח. חגגנו זאת בחגי פסח וסוכות עם הנפת ארבעת המינים

אלוהים ממשיך לברך את העולם דרך רוח הקודש שנתן למאמינים בחג השבועות


שפע מוצרי חלב – ההסברים שונים לסיבה שיהודים אוכלים מוצרי חלב בחג השבועות. אך הם אינם מופיעים בתורה. תהיה הסיבה אשר תהייה, תענוג לאכול גבינות ועוגות גבינה