Pray for the peace of Jerusalem

May they prosper who love you

- Psalm 122:6

קטגוריה: אלוהים הוא מגן ישראל

אלוהים הוא מגן ישראל, העמים

אלוהים בחר בעם ישראל להיות לו לעד לשאר העמים כדי שידעו אותו ויבטחו בו. חלק מהיותו עד של אלוהים הוא הנצחונות שאלוהים נתן לעם שהם מבחינת נס, בעבר, בהווה ויעשה זאת גם בעתיד. הלל והשתחוות לאלוהים הם אחת הדרכים להכריז על מעשי הישועה וההצלה המופלאים של אלוהים

היחס הייחודי של אלוהים עם ישראל, אלוהים הוא מגן ישראל

המלך יהושפט היה מצליחן והלך בדרך אלוהים. כמו כן היה מודע שהסכנה שעמדה בפניו הייתה בלתי אפשרית. הדוגמה שלו על הענווה שלו בפני אלוהים צריכה להיות מוערכת מאוד ודוגמה לחיכוי למהיגי ישראל כיום. רק לאלוהים יש את הפתרון לבעיה גדולה כקטנה

אלוהים הוא מגן ישראל

אלוהים הבטיח לעם ישראל ולכל הבאים אליו דרך אמונה בישוע, שישועתו וצדקתו הן לעולמי עולמים. למרות האתגרים במשפחותינו, ברכושינו ואפילו בחיינו, בסופו של דבר הוא המנצח בכול דבר ובכול זמן, עבר, הווה ועתיד

אלוהים הוא מגן ישראל

אלוהים תמיד היה מגן ישראל. כתוב בתנך שעמי העולם ימשיכו להילחם נגד עם ישראל אבל אלוהים יגן תמיד על עמו

אלוהים הוא מגן ישראל

כאשר אנו חושבים על נאמנותו של אלוהים, הדבר מזכיר לנו שהגנתו של אלוהים לעולם אינה נכשלת. ללא קשר לנסיבות או למצבים, המקום הבטוח ביותר להיות בו הוא בצל כנפיו המגנות של אלוהים

אלוהים הוא מגן ישראל

כאשר האשורים עלו על ירושלים להחריבה, אלוהים נלחם עבורה והרג 185,000 מהאוייב בלילה אחד. אף לא אחד מעם ישראל נלחם. נסים כמו אלה ממשיכים להתחולל בכול מלחמה שאויבי ישראל נלחמם נגדה