Pray for the peace of Jerusalem

May they prosper who love you

- Psalm 122:6

קטגוריה: היחס הייחודי של אלוהים עם ישראל

היחס הייחודי של אלוהים עם ישראל

בפסוקים הבאים אלוהים מזכיר לעם ישראל את יחסי הברית שלו אתו. הוא כרת את הברית כדי לברך את העם, בכל זאת העם מרד נגד טובו וחסדו. הדבר נכון גם כיום כפי שהיה אז כאשר ירמיהו קרא לעם לחזור בתשובה

היחס הייחודי של אלוהים עם ישראל

אתמול כתבנו על תפילה עבור עם ישראל שיזכור ויאמין בהבטחותיו של אלוהים בנוגע לשיקום ארץ ישראל ומדינת ישראל. במשך כל ההיסטוריה של עם ישראל, אלוהים הבטיח וקיים את הבטחותיו לעם

היחס הייחודי של אלוהים עם ישראל

למרות שהתנך הוא ספר על ישראל והעם היהודי, ישוע בא לרצות את כול בני האדם לאלוהים. לכן כל אלה שנעשו רצויים לאלוהים חולקים בשווה את הברכות הרוחניות

היחס הייחודי של אלוהים עם ישראל

אלוהים הבטיח לעם ישראל ולארץ ישראל הבטחות מסויימות ביותר. על הכנסיה הנוצרית להיזהר ולא לנסות לקחת סמכות על ההבטחות הללו ולייחס אותן לערים וארצות אחרות