Pray for the peace of Jerusalem

May they prosper who love you

- Psalm 122:6

קטגוריה: חייםמהמוות

חגי ישראל, ממוות לחיים

כל אשר אלוהים עושה לעם ישראל, עבורו ודרכו זה כדי שהעם יהיה העד שלו שכל בני האדם בעולם ידעו אותו.

חגי ישראל, ממוות לחיים

ישוע, בן דוד, מילא את הנבואה בפסוקים לעיל. ברית השלום הנצחית של אלוהים מתקיימת דרך החסד שלו על ידי אמונה. הוא ימלוך על ישראל לעולם

חגי ישראל, ממוות לחיים

גם כאשר עם ישראל מרד באלוהיו, הדבר לא שינה את אהבת אלוהים לעמו ישראל, את היחס הייחודי שלו עם ישראל, או את תכניותיו עבור עם ישראל. כיום יש יותר ויותר יהודים בישראל ובתפוצות שמקבלים את האמונה בישוע ובכך מתרצים לאלוהים

חגי ישראל, ממוות לחיים

למרבה הצער, בזמן שעם ישראל חוגג את יום העצמאות, לגבי תושבי הארץ המוסלמים, והמדינות המוסלמיות השכנות זה יום הנכבה, האסון. אך הקמת מדינת היהודים בארץ אבותיה, ישראל, היא הוכחה שדבר אלוהים בתנך הוא האמת לאמיתה ושהבטחותיו של אלוהים הן נצחיות
בסופו של דבר, כל אשר אלוהים עושה עבור ישראל הוא למען כבודו

חגי ישראל, ממוות לחיים

בתפקידו כעדו של אלוהים, עם ישראל משקף את אהבתו של אלוהים גם לאחר שעבר את התקופה האפילה של השואה. לאלה שעדיין שואלים שאלות, אין ממש תשובה שתספק אותם. אך עלינו לאמור זאת, שמאפר המוות באו חיים. כיום עדיין יש ניצולי שואה שיצאו מהאפר וחיים חיי סיפוק והגשמה

חגי ישראל, ממוות לחיים

לבסוף, אלוהים נותן ליחזקאל ולנו את פירוש החזון. העצמות היבשות מסמלות את עם ישראל ומשקפות את אובדן האמונה והיאוש

חגי ישראל, ממוות לחיים, יום העצמאות למדינת ישראל

לאלה בעולם שמוכנים לראות את המציאות, הקיום המודרני של מדינת ישראל הוא מבחינת נס. אין עם אחר בעולם שהוגלה מארץ מולדתו, פוזר בכל קצווי תבל ולאחר אלפיים שנות גלות חזר לארצו כעם. עוד לפני הגלות, השליח שאול ניבא שיבוא היום בו עם ישראל ייוושע, דרך המאמינים בישוע, ואז יהיה מבחינת חיים ממוות

חגי ישראל, ממוות לחיים

הנביא יחזקאל ממשיך לצית להוראותיו של אלוהים ולכן הוא רואה את מציאות מטרותיו של אלוהים…חיים לאחר המוות

חגי ישראל, ממוות לחיים

התזמון של אלוהים אינו התזמון של בני אדם. בעוד שאנו מצפים בכיליון עיניים שאלוהים ימלא את הבטחותיו, הוא לעתים קרובות מבקש מאתנו לעשות את חלקנו ולהשתתף במה שהוא עושה