Pray for the peace of Jerusalem

May they prosper who love you

- Psalm 122:6

קטגוריה: חנוכה

ישוע וחנוכה

מלכות המכבים, שנקראו גם חשמונאים התקיימה כמאה שנים. המלכים האחרונים כבר לא הלכו אחר אלוהים והיו מושחתים. לאחר זמן מה, אלוהים הסיר את ידו המברכת מעירו האהובה. אויבים קמו על עם ישראל ואיימו על קיומו. המלך החשמונאי שמלך עדיין ביהודה פנה אל האימפריה העולה הרומית לבוא לעזרתו. בסופו של דבר האורח הקרוא השתלט על המארח וישראל איבדה את עצמאותה ונספגה אל תוך האימפריה הרומית.
העם היהודי שהיה כעת תחת שלטון זר, ציפה בכיליון עיניים לבואו של המשיח שלו. משה היה סוג של מושיע, אך לא היה המשיח. גם יהודה המכבי שהושיע את העם לתקופה קצרה לא היה המשיח. כך קרה שכשישוע מנצרת הופיע בבית המקדש שאלו אותו היהודים בהתלהבות מהולה ביראה את השאלה הנל. למרות ששמו כמרפא ומקים מתים הלך לפניו, ומעשי הפלאים שחולל היו כאלה המיוחסים למשיח, הוא לא התאים לדמות שציפו שתהיה למנהיג מדיני שיושיע אותם מדיכוי השלטון הזר

החנוכה הראשון

היהודים העדיפו לחגוג את חנוכת הבית בחג הסוכות שחל ב15 בחודש תשרי, אותו התאריך שהמלך שלמה חנך את בית המקדש הראשון.

הנס האמתי של חנוכה

אלוהים מתערב במלחמות ישראל, עשה זאת בעבר וגם כיום. כך עשה במלחמת המכבים נגד היוונים ונתן ליהודה ניצחון נסי. לאחר שלוש שנים של מלחמות נועזות, היהודים נצחו ולקחו חזרה את השלטון על הארץ מיד המדכאים היוונים ושלטו במשך מאה שנים.

נבואות שטרם התמלאו: דניאל יא 32-35

המסר הזה הוא חיוני ביותר עבורנו כיום כי הנבואה הזאת של דניאל לא התמלאה עדיין במלואה על ידי אנטיוכוס ויהודה המכבי. למרות שפרטים רבים הם עובדות היסטוריות, יש פרטים בנבואה שיתמלאו רק מתי שהוא בעתיד. לאחר תקופה של שלום מדומה, האדם הכריזמטי הזה יהפוך את עורו ויבוא נגד אלוהי ישראל ועמו ישראל. יהיה אז זמן של רדיפות איומות של העם שלא היו כדוגמתן. בתנך הזמן הזה מכונה עת צרת יעקב. שני שליש מהעם היהודי יהרג, כמו גם רבים שאינם יהודים, חסידי ישוע, משיח ישראל התומכים בישראל

חילול בית המקדש: דניאל יא 31-32

למרבה הצער, לא כל היהודים שנאו והיו נגד אנטיוכוס אפיפנס. רבים ביניהם היו מוכנים לעזוב את יחסי הברית שלהם עם אלוהיהם, ועשו כל שביכולתם לעלות בדרגה כלכלית וחברתית. היה משבר מוסרי מוחלט בחברה היהודית. הייתה התנגדות גדולה נגד הגבלות הדת אצל רבים מהיהודים שדרשו סובלנות למה שהדת קוראת חטאים. כפי שדניאל כתב מאות שנים קודם, אנטיוכוס התחנף לכל יהודי שהיה מוכן להקריב את אלוהי ישראל על מזבח העצמי שלו

עלייתו לגדולה של איש הרשע

שנת 539 לפני הספירה קיבל דניאל חזון על נבואה בעתיד ישראל, אבל כמו רוב הנבואות גם זו היא נבואה שאמורה להתמלא בכמה שלבים. תחילת ההתמלאות ארעה לאחר מותו של אלכסנדר מוקדון בשנת 323 לפני הספירה

ההתחלה, דניאל י’ 1, 4-5, 14

הנביא דניאל בספרו, פרקים י’-יב’ ניבא על אירועי חנוכה. הנבואה כל כך מדויקת שיש שמאמינים שהיא נכתבה אחרי האירוע. אם זאת, הנבואה התמלאה רק בחלקה, היא תתמלא במלואה בעתיד

ההיסטוריה

הערב מדליקים יהודים, וגם משיחיים רבים ברחבי העולם נר ראשון משמונת הנרות של חנוכה. למעשה יש בחנוכייה תשע נרות, והאחד הוא נפרד, הוא השמש, או המשרת, שמדליק את הנרות האחרים

האגדה

רבים מאמינים שבחג החנוכה חוגגים את נס הכד הקטן שנמצא בבית המקדש ששמנו הספיק רק ליום אחד ובדרך נס הספיק לשמונה ימים. לפיכן מדליקים בחנוכה נר אחד בכל יום במשך שמונה ימים. יכול להיות שנס כזה אכן קרה, אך אין כל תיעוד היסטורי לנס כזה