Pray for the peace of Jerusalem

May they prosper who love you

- Psalm 122:6

קטגוריה: חנוכה

חנוכה: הקדמה

בחודש דצמבר הקרב ובא יתחילו לחגוג בעולם שני חגים הקשורים אחד בשני, חג המולד וחג החנוכה.

דצמבר 15: ישוע וחנוכה

מלכות המכבים, שנקראו גם חשמונאים התקיימה כמאה שנים. המלכים האחרונים כבר לא הלכו אחר אלוהים והיו מושחתים. לאחר זמן מה, אלוהים הסיר את ידו המברכת מעירו האהובה. אויבים קמו על עם ישראל ואיימו על קיומו. המלך החשמונאי שמלך עדיין ביהודה פנה אל האימפריה העולה הרומית לבוא לעזרתו. בסופו של דבר האורח הקרוא השתלט על המארח וישראל איבדה את עצמאותה ונספגה אל תוך האימפריה הרומית.

דצמבר 14: חג החנוכה הראשון

היהודים העדיפו לחגוג את חנוכת הבית בחג הסוכות שחל בטו בחודש תשרי, אותו התאריך שהמלך שלמה חנך את בית המקדש הראשון.

דצמבר 13: הנס האמתי של חנוכה

אלוהים מתערב במלחמות ישראל, עשה זאת בעבר וגם כיום. כך עשה במלחמת המכבים נגד היוונים ונתן ליהודה הס ניצחון. לאחר שלוש שנים של מלחמות נועזות, היהודים נצחו ולקחו חזרה את השלטון על הארץ מיד המדכאים היוונים ושלטו במשך מאה שנים.

דצמבר 12: נבואה שטרם התמלאה שעדיין לא התמלאה

המסר הזה חיוני לחיינו כיום כי הנבואה הזו של דניאל עדיין לא התמלאה, לא על ידי אנטיוכוס ולא על ידי יהודה המכבי. למרות שפרטים רבים בנבואה הם עובדות היסטוריות, יש פרטים שיתמלאו רק מתי שהוא בעתיד. לאחר שתהיה תקופה של שלום מדומה, האיש הכריזמטי שהביא את תרמית השלום יהפוך להיות אויב של אלוהי ישראל והעם שלו. תהיה זו תקופה של רדיפות וצרות לעם היהודי שלא הייתה כמותה אי פעם. בתנך היא מתוארת כצרת יעקב. שני שליש מהעם היהודי יכחד, ורבים מהלא-יהודים שאוהבים ותומכים בישראל ומאמינים בישוע, משיח ישראל גם הם יעברו את אותו האסון של היהודים.

דצמבר 10: זעם נגד היהודים

אנחנו לא מבינים לפעמים את דרכי אלוהים. נראה כאילו האויב נסוג, ואמורה להיות הקלה ליהודים. אך במקום זאת החיים נעשו גרועים יותר עבור היהודים בישראל. אנטיוכוס רצה להפריד ביניהם. הוא רדף וייסר את היהודים שנשארו נאמנים לאמונה באלוהי ישראל ודרכיו, והשפיע מחסדו ונדיבותו על היהודים שכפרו באלוהים וסרו מדרכיו

דצמבר 9: עלייתו של הרע

בשנת 539 לפני הספירה קיבל דניאל חזון על נבואה בעתיד ישראל, אבל כמו רוב הנבואות גם זו היא נבואה שאמורה להתמלא בכמה שלבים. תחילת ההתמלאות ארעה לאחר מותו של אלכסנדר מוקדון בשנת 323 לפני הספירה. אלכסנדר חילק את האימפריה שלו בין ארבעה המצביאים, שניים מהיורשים הללו נלחמו אחד בשני במשך מאתים שנה על ארץ ישראל. בשנת 215 החל לשלוט בישראל השליט הסלאווקי אנטיוכוס אפיפנס. אנטיוכוס הזה לא הגיע לשליטה על ידי ניצחון צבאי אלא פוליטי אלא על ידי דיפלומטיה של תככים

דצמבר 8: ההתחלה

הנביא דניאל ניבא בפרקים י’-יב’ על אירועי חנוכה. הנבואה כל כך מדויקת שיש שמאמינים שהיא נכתבה אחרי האירוע. אם זאת, הנבואה התמלאה רק בחלקה, היא תתמלא במלואה בעתיד

דצמבר 7: ההיסטוריה: 336-175 לפני הספירה

ערב הראשון של חנוכה מדליקים יהודים, וגם משיחיים רבים ברחבי העולם נר ראשון משמונת הנרות של חנוכה. למעשה יש בחנוכייה תשע נרות, והאחד הוא נפרד, הוא השמש שמדליק את הנרות האחרים.