Pray for the peace of Jerusalem

May they prosper who love you

- Psalm 122:6

קטגוריה: קיבוץ עם ישראל ושיבתו לארץ

קיבוץ עם ישראל ושיבתו לארץ

דניאל הבין את הבטחתו של אלוהים דרך הנביא ירמיהו שהוא יחזיר את עם ישראל חזרה לארץ ולכן התחיל להתפלל לאלוהים שימלא את הבטחתו, כפי שכתוב בדניאל ט 1,2

השיבה לארץ ישראל

כאשר אדוני משיב את אלה הנמצאים בגלות, זאת אומרת חיים בכול מקום בעולם חוץ מארץ ישראל, העמים שמחים כי אלוהים טוב

אוקטובר 8:: קיבוץ עם ישראל ושיבתו לארץ

רואים את התגשמות הנבואה הבאה יותר ויותר בכול יום שעובר. זהו צירף לשיבת עם ישראל לארץ ולישועה שלו. אך עדיין יש מיליוני יהודים ברחבי בעולם שלא חזרו הבייתה

ינואר 24: קיבוץ עם ישראל ושיבתו לארץ

יבוא היום שאלוהים יקבץ את שארית כל העם היהודי וישיב אותו חזרה לארץ המובטחת שלהם. זו תהיה ההוכחה הבולטת לכל עין על נאמנותו של אלוהים לישראל

נובמבר 22: קיבוץ עם ישראל ושיבתו לארץ

יבוא היום בו אלוהים יבוא לשפוט ולגמרי להרוס את בבל. אך באותו הזמן הוא ישיב את שבות שארית הפליטה של עם ישראל מכל העמים שישובו בתשובה אמיתית ואז כל עם ישראל יוושע

אוקטובר 19: קיבוץ עם ישראל ושיבתו לארץ

לפני שלהי המאה ה19, רק המאמינים ידעו שיבוא היום כאשר אלוהים ישיב את עמו ישראל חזרה לארצו, ארץ ישראל. לאלוהים תמיד הייתה תכנית ויעד לעם היהודי ולארץ המובטחת לאברהם, יצחק ויעקב