Pray for the peace of Jerusalem

May they prosper who love you

- Psalm 122:6

קטגוריה: שבועות

מאי 31: שבועות, להנחיל את נחלתם

דורות רבים חלפו מאז שאלוהים נתן לאברהם את ההבטחה לעיל. לאחר שמשה הוביל את בני ישראל אל הארץ המובטחת, לא היה קל לכבוש אותה. למרות שאלוהים ציווה עליהם לחסל את כל העמים ששכנו בה, רבים מהם נשארו

מאי 30: שבועות, האדם האחד החדש

כאשר אנו מהללים ומודים לאלוהים על הבריאה הייחודית שיצר, האדם האחד החדש, אנו גם זוכרים את העידוד והאזהרה של השליח שאול לגויים

מאי 27: שבועות

כאשר אלוהים הרס את חומת ההפרדה בין היהודים והגויים, הוא לא חיסל או שינה את הייחוד של כל אחד מהם. היהודים לא הפכו להיות לא-יהודים והגויים לא הפכו להיות יהודים. כמו שגברים לא הופכים להיות נשים ונשים לגברים. אנו שונים אבל שווים

מאי 25: שבועות

למרות שיש לאלוהים יחסים יחודיים עם ישראל, הוא מספק רק דרך אחת שהן יהודים והן לא יהודים יכולים להיכנס למלכותו, על ידי חסדו דרך אמונה בישוע

מאי 25: שבועות

הכפרה של ישוע שמה קץ להפרדה בין היהודים לגויים ויצרה את האדם החדש האחד

מאי 24: שבועות

אלוהים הבטיח לאברהם שדרך צאצאיו, כל משפחות האדמה יבורכו. ההבטחה הזאת התקיימה דרך הצאצא של יהודה בן יעקב – ישוע המשיח. חגגנו זאת בחגי פסח וסוכות עם הנפת ארבעת המינים

מאי 23: שבועות

רבים כיום שכחו את ההקשר המקורי של חג השבועות. חג השבועות בתנך מופיע כחג ביכורי קציר חיטה. בתנך וכתבי הברית החדשה משתמשים בחיטה בעיקר כסמל של בישור

מאי 20: שבועות

על פי המסורת היהודית, אלוהים נתן את התורה לעם ישראל בחג השבועות, אך אין לכך כל הוכחה תנכית, במיוחד כי מתן תורה היה אירוע מאוד חשוב בהיסטוריה של עם ישראל. יהודים דתיים נשארים ערים כל הלילה בליל החג וקוראים בתורה כדי שיהיו מוכנים לקבל את פני חג מתן התורה מיד עם צאת קרני השמש הראשונות

מאי 18: שבועות

חג השבועות היה חג עלייה לרגל השני כאשר היהודים צוו להביא ביכורי קציר לבית המקדש בירושלים