Pray for the peace of Jerusalem

May they prosper who love you

- Psalm 122:6

קטגוריה: תשעה באב

תשעה באב, קריאה לבחינה עצמית של הלב

אלוהים תכנן לתת לבני ישראל את לוח השנה שלו כדי שיהיה לעם לפחות יום אחד בשבוע למנוחה ולבחינה עצמית על חייהם ביחס לאלוהים. כיום, כמו אז אנו עסוקים מדיי וכמעט שלא לוקחים את פסק הזמן שאלוהים נתן לנו. כתוצאה מכך, אנו, כמו עם ישראל דאז מוצאים את עצמנו מתרחקים הלאה ממנו

תשעה באב, זמן לקינה ואבל

אלוהי ישראל כה אוהב את עם ישראל, הוא בבת עינו. נסו לתאר את שברון לבו כאשר הוא רואה את עמו האהוב סובל. כמו הורה אוהב עליו לחנך ולהעניש לפעמים את בנו כי הוא יודע את הדבר הטוב ביותר עבור ילדיו למרות כאבו האישי

תשעה באב, עם ישראל מתאבל

הגענו לסיום תקופת תשעה באב, ואנו שמחים כעת בהבטחת אלוהים הסופית והמוחלטת לקבץ את עמו היהודי ולהשיבו לירושלים כדי שישתחווה לו ביפי

תשעה באב, זעקה לשיקום

ביום הזה, כאשר העם היהודי מבכה על חורבן בית המקדש, הבה ונזכור שאלוהים מוכן וחפץ לסלוח ולברך. הוא מחכה שעם ישראל יכה על חטא וישוב אליו

תשעה באב, רבה נאמנות אלוהים

רק אמונה בנאמנותו של אלוהים היא ראליסטית ונותנת תקווה. אלוהים נאמן לעצמו, לתכונות אופיו, ולדברו. לקוות ולהאמין בכל דבר או מישהו אחר זה חסר ערך לחלוטין

תשעה באב, זעקה לחמלה ורחמים

זעקת האבל של היהודים על חורבן ירושלים ממשיכה גם כיום כאשר המאבק על ירושלים ממשיך אפילו בין ידידים איכה ה 1-3 זְכֹר יְהוָה מֶה־הָיָה לָנוּ,

תשעה באב, קריאה לחזרה בתשובה

בארצות הברית לומדים בבית הספר היסודי את שלושת הריישים, קריאה – Reading , כתיבה – wRiting , חשבון – aRitmatic 

אישיים איתו, רסט שזה מנוחה, רפלקט שזה חקר עצמי של הלב, ריפנט שזה לחזור בתשובה מהלב;  באנגליתR, חזרה בתשובה Repent ,ניתוח עצמי Reflect

אם נקיים את שלושת הR הללו, התוצאות תהיינה שיקום ושמחה, Restioration  Rejoicing

תשעה באב, תשעת הימים

הערב, ראש החודש אב, מתחילים לספור בהרגשת אבל הולכת וגוברת, לקראת התשיעי לחודש. תשעת הימים שסופרים מתחילת החודש מסתיים ביום התשיעי שבו נבוכדנצר מלך בבל הצליח לבסוף לפרוץ את חומות המגן מסביב לירושלים. מסכימים לרוב שהדבר חל בשנת 586 לפני הספירה. בתשעה באב, ביום בו הבבלים הרסו לבסוף את בית המקדש הראשון בשנת 597 לפני הספירה, שהוא גם היום בחודש שבו נחרב בית המקדש השני על ידי הרומים בשנת 70 לספירה

תשעה באב, יד אלוהים

כל עוד אנשים מסרבים לשמוע את  האמת של אלוהים יהיו נביאי שקר.  בדרך כלל האמת מהווה אי נוחיות,  ולעתים קרובות גורמת לנו לחוסר נוחות כי יהיה עלינו לשנות את אורח חיינו בגללה