Pray for the peace of Jerusalem

May they prosper who love you

- Psalm 122:6

קטגוריה: תשעה באב

תשעה באב, קריאה לבחינה עצמית של הלב

אלוהים תכנן לתת לבני ישראל את לוח השנה שלו כדי שיהיה לעם לפחות יום אחד בשבוע למנוחה ולבחינה עצמית על חייהם ביחס לאלוהים. כיום, כמו אז אנו עסוקים מדיי וכמעט שלא לוקחים את פסק הזמן שאלוהים נתן לנו. כתוצאה מכך, אנו, כמו עם ישראל דאז מוצאים את עצמנו מתרחקים הלאה ממנו

תשעה באב, זמן לקינה ואבל

אלוהי ישראל כה אוהב את עם ישראל, הוא בבת עינו. נסו לתאר את שברון לבו כאשר הוא רואה את עמו האהוב סובל. כמו הורה אוהב עליו לחנך ולהעניש לפעמים את בנו כי הוא יודע את הדבר הטוב ביותר עבור ילדיו למרות כאבו האישי

תשעה באב, עם ישראל מתאבל

הגענו לסיום תקופת תשעה באב, ואנו שמחים כעת בהבטחת אלוהים הסופית והמוחלטת לקבץ את עמו היהודי ולהשיבו לירושלים כדי שישתחווה לו ביפי

תשעה באב, זעקה לשיקום

ביום הזה, כאשר העם היהודי מבכה על חורבן בית המקדש, הבה ונזכור שאלוהים מוכן וחפץ לסלוח ולברך. הוא מחכה שעם ישראל יכה על חטא וישוב אליו

תשעה באב, רבה נאמנות אלוהים

רק אמונה בנאמנותו של אלוהים היא ראליסטית ונותנת תקווה. אלוהים נאמן לעצמו, לתכונות אופיו, ולדברו. לקוות ולהאמין בכל דבר או מישהו אחר זה חסר ערך לחלוטין

תשעה באב, קריאה לחזרה בתשובה

בארצות הברית לומדים בבית הספר היסודי את שלושת הריישים, קריאה – Reading , כתיבה – wRiting , חשבון – aRitmatic 

גם לאלוהים יש שלושה ריישים של יחסים אישיים איתו, רסט שזה מנוחה, רפלקט שזה חקר עצמי של הלב, ריפנט שזה לחזור בתשובה מהלב;  באנגליתR, חזרה בתשובה Repent ,ניתוח עצמי Reflect

אם נקיים את שלושת הR הללו, התוצאות תהיינה שיקום ושמחה, Restioration  Rejoicing

תשעה באב, זעקה לחמלה ורחמים

עקת האבל של היהודים על חורבן ירושלים ממשיכה גם כיום כאשר המאבק על ירושלים ממשיך אפילו בין ידידים איכה ה 1-3 זְכֹר יְהוָה מֶה־הָיָה לָנוּ,

תשעה באב, תשעת הימים

תשעת הימים מתחילת חודש אב, ימי בין המצרים, נחשבים ימים לא נעימים הכרוכים בסכנה אפילו בימינו אלה.

תשעה באב, יד אלוהים

כל עוד אנשים מסרבים לשמוע את  האמת של אלוהים יהיו נביאי שקר.  בדרך כלל האמת מהווה אי נוחיות,  ולעתים קרובות גורמת לנו לחוסר נוחות כי יהיה עלינו לשנות את אורח חיינו בגללה